0392 228 52 10    📠 0392 228 51 51     

Başvuru

Odamıza üye olmak isteyen Bilgisayar Mühendisi meslektaşlarımızın aşağıda listelenen Üyelik Başvuru belgelerini hazırlayıp KTMMOB Sekreterliği`ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Diploma Fotokopisi (2 adet)

a) 1 adet Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı,

b) 1 adet onaylı fotokopi,

2) Transkript Fotokopisi
a) Mezun olunan üniversiteden emsal teşkil edecek bir üyemiz mevcut değilse Transkript gereklidir (2 adet Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı).

3) Kimlik Kartı Fotokopisi (2 adet)

4) 4 Adet Vesikalık Resim (Resimler birbirlerinin aynı olmalıdır, bilgisayardan basılan resimler geçersizdir, resimlerin arkasına ad-soyad yazılı olmalı)

5) Üyelik Başvuru Formu (2 adet)

a) ÜYELİK BAŞVURU FORMU linkinden indirip doldurabilirsiniz.

Not: Geçici Üye olabilmek için yukarıdakilere ek olarak Çalışma ve Oturma İzinlerinin fotokopileri gereklidir.

ÜYELİK SÜRECİ

Üyelik başvurunuz KTMMOB Sekreterliği tarafından Oda`mıza ulaştırılacaktır. Oda Yönetim Kurulu`muz başvurunuzu değerlendirecek ve tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olduğuna karar verirse üyeliğiniz onaylanacaktır. Yönetim Kurulu kararları yazıldıktan sonra tarafınıza bilgi verilecek ve kayıt ücreti ile ilk yıla aidat ücretini ödeyebileceğiniz bildirilecektir. Sözkonusu ödemeleri gerçekleştirdiğiniz anda üyeliğiniz başlayacaktır.

ÜYELERE SAĞLANAN HİZMETLER
Odamız tarafından üyelerimize sağlanan hizmetler:

  • Üye kimlik kartı,

  • Bilişim Teknolojileri alanında eğitimler,

  • seminerler,

  • Odamız etki alanına ait mail hesabı,

  • Bilişim teknolojileri alanında yayınlanan iş münhalleri

  • Bilişim teknolojileri alanında Odamızın destek olduğu Projelerdeki ihalelere öncelikli olarak başvuru hakkı

KAYIT ÜCRETİ

Kayıt ücreti, KTMMOB Yasası gereği Asgari Ücret`in 1/10`u olarak bir defaya mahsus olarak ödenmektedir

YILLIK ÜYELİK AİDATI

Yıllık üyelik aidatı KTMMOB yasası gereği Asgari Ücret`in 1/10`u olarak uygulanmaktadır. Yıllara göre değişimi aşağıda görebilirsiniz:

Odamıza kayıt olduğunuz zaman içinde bulunulan yılın aidatı kayıt ücreti ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Geçici Üyelik başvurularında KTMMOB 21/2005 sayılı yasası gereğince yıllık aidatın iki katının ödenmesi gerekmektedir.

Takip eden yıllara ait üyelik aidatlarını ise o yılın içerisinde herhangi bir tarihte ödeyebilirsiniz.

Geçmiş yıl(lara) ait ödenmemiş üyelik aidatı bulunan üyelerimiz yasa gereği "Faal Üye" olamazlar.

ÖDEME NOKTALARI

Kayıt ücreti, yıllık üyelik aidatı ve diğer (eğitim v.b.) ödemelerinizi yapabileceğiniz ödeme noktalarımız aşağıdadır:

  • Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Sekreterliği

(Tel: 0392 228 52 10, Adres: Şht. İbrahim Ali Sok. No:1 Çağlayan, Lefkoşa)

  • Kredi Kartı (Cardplus POS Cihazı)

  • Kıbrıs Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Şubesi`nde bulunan 10-304-1452 numaralı "KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası" adına kayıtlı banka hesabı.

Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu/dekontunuzu almayı unutmayınız.