0392 228 52 10    📠 0392 228 51 51     

Hakkımızda

1993 yılında kurulan Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) kamu yararına hizmet veren, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında çalışan 16 meslek odasından biridir. Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası, ülkenin Bilgi Teknolojileri politikalarını belirlemede en aktif rolü oynayan sivil toplum örgütüdür.

BMO, düzenlediği etkinlikler ile toplumdaki bilgisayar okuryazarlığı, internet ve bilgi güvenliği konularında bilinçlendirmeye katkı koyarken, Proje yönetimine verdiği öneme işaret etmek için üyelerine ve bilişim profesyonellerine proje yönetimi eğitimlerini de sağlamaktadır.

Project Management Institute (PMI)’ın hazırlamış olduğu proje yönetimi standartlarına göre projelerini yönetmeyi tercih eden odamız üyeleri yerel chapterlerden PMI-TR ile 2014 yılında iletişime geçerek üniversite öğrencileri ve proje yönetimi profesyonellerine yönelik bir dizi etkinlikler düzenledi.

2014 yılında, eş zamanlı olarak ilk kez BMO- PMI TR ve diğer paydaşlar ile birlikte Uluslararası Proje Yönetimi Gününü kutlamaya başladık.Proje temelli örgütleri teşvik etmek, proje yönetimi metodolojilerinden faydalanan organizasyonları takdir etmek, proje yöneticilerinin ve proje takımlarının katkı ve başarılarının önemini anlatmak bu kutlamaların temel amacını oluşturmaktadır.

ODAMIZIN AMAÇLARI

Bilgisayar Mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilim ve tekniğin kamu yararına olmak üzere uygulaması, geliştirilmesi ve eşgüdümlemesi amacıyla;

  1. Üyelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini yeni gelişmelere göre takip ederek, meslekle ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri ve her türlü teknik belgeyi incelemek, geliştirmek ve denetlemek;

  1. Ülkemizin ve ülkemiz insanının, bilgi çağının gerisinde kalmaması için gerekli temel çalışmaları yapmak;

  1. Bilişim teknolojilerini doğru ve ehliyetli olarak evrensel standartlara uygun yetkinlikte kullanan bir iş gücünü yaratmak;

  1. Bilgisayar Mühendislerinin çalışma alanlarının belirlemek ve düzenlemek;

  1. Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak, gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak;

  1. Bilişim projelerinin ölçeklendirmek ve belirlenen ölçeğe göre projenin yönetimi, analizi, tasarımı, programlanması ve kurulumu aşamalarında çalışması gereken Kamu İhalesi Kanunu, Yazılım Patentleri v.b. gibi tartışmalarda BMO da ortaya çıkacak toplu görüşlerin KKTC Meclisi’ne iletilerek ve alınacak kararlarda Bilgisayar Mühendislerinin etkin roller üstlenmesini sağlamak;